ПОЛИТИКА


ДОБРО ДОШЛИ
У МЕДВЕЂУ

Лингвистика и геополитика ...која није у ,,Источном Косову“ нити у непостојећој ,,Прешевској долини“
Medvedja1

Србија спада у малобројне земље чија се географија смањује, а историја повећава. Тај процес доноси људима низ практичних тешкоћа, али није без последица ни по научне токове. Косметска стварност, на пример, спојила је, бар методолошки, дисциплине које популарни судови третирају као раздвојене или удаљене. Лингвистика и геополитика, рецимо, срећу се у преплету досад невиђеном на тако малом простору. Косово и Метохија су данас узаврела социолингвистичка лабораторија у којој се могу проверавати кључни ставови о друштвеној стратификацији језика, о значају топономастике за одржавање колективног идентитета, о арбитрарној природи језичког знака, итд.

Имена су и знакови

На путу до Приштине, за који припреме морају бити свеобухватније него за пењање на Монт Еверест, и даље Косовским Поморављем до Бујановца и Врања, арбитрарна природа језичког знака не исказује се увек суптилно. Преименована села на Косову и Метохији, срушене цркве, опустеле школе и унакажени путокази с ретким преосталим српским називима опомињу да је лингвистика заиста постала једна од најважнијих наука о човеку.