Импресум


Издаjе и штампа ПОЛИТИКА ад
Цетињска 1, 11000 Београд

Генерални директор
Зефирино Граси

Главни и одговорни уредник
Александар Гајовић
aleksandar.gajovic@politika-ad.com

Заменик главног и одговорног уредника
Огњан Радуловић (друштво)
ognjan.radulovic@politika-ad.com

Уредник фотографије
Жељко Синобад
sinobad@politika-ad.com

Ликовно-графички уредник
Милован Саковић
milovan.sakovic@politika-ad.com

Редакција
Милица Стаматовић (политика)
milica.stamatovic@politika-ad.com
Срђан Јокановић (забава)
srdjan.jokanovic@politika-ad.com
Радмила Грбовић (култура)
radmila.grbovic@politika-ad.com
Милош Лазић
milos.lazic@politika-ad.com
Јелена Бошковић
jelena.boskovic@politika-ad.com

Лектор
Десимир Ђорђевић
desimir.djordjevic@politika-ad.com

Фоторепортер
Владимир Марковић

Техничка редакција
Владимир Марковић
Миле Милошевић

Стални сарадници
Т. Анђелић, Т. Бакић, М. Васиљевић, Р.Р. Двизац, Р.П. Јакшић,
Д. Кнежевић, Л. Кумер Васиљевић, П. Лазић, М. Милосављевић,
Н. Петровић, В. Печенчић, Н. Савчић, М. Стојановић, Љ. Стојилковић,
Љ. З. Томић, З. Трифуновић, С. Ћирић

Секретаријат
Лина Мијаиловић
 

Додатак ВИВА

Главни уредник додатка ВИВА
Сања Лазаревић
Технички сарадник – Љиљана Фариевски
Новинар – Бранка Гајић
viva@politika-ad.com