Društvo


Odlučno protiv
kopija

Aktuelno caerina

Zaštita prava intelektualne svojine je Strategijom Evropa 2020 postavljena za kamen temeljac ekonomije EU i ključni motor rasta u oblastima istraživanja, inovacija i zapošljavanja, jer mnogi podaci relevantnih evropskih institucija kao što su OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) i WCO (Svetske carinske organizacije) govore, da se godišnja vrednost međunarodne trgovine falsifikovanom robom izražava u milijardama dolara, što po globalnu ekonomiju predstavlja gubitak opet izražen u milijardama evra, ili možda slikovitije, to je oko 200.000 radnih mesta manje.

         Darko Stojčević, koordinator Odeljenja za zaštitu intelektualne svojine Uprave carina kaže, da su carinski propisi u ovoj oblasti, u najvećoj mogućoj meri usklađeni sa propisima EU, jer je sprovođenje prava intelektualne svojine važan uslov za pristupanje Evropskoj uniji. Srbija je u junu na šestoj Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvorila Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine, a dosledna i odlučna zaštita u ovoj oblasti nije samo uslov za uspešno zatvaranje ovog poglavlja, to je pre svega jedan od veoma važnih preduslova za jačanje naše ekonomije, dodaje Stojčević.

          - Mi ćemo se u budućnosti susretati sa dva osnovna izazova, a to su harmonizacija nacionalnog zakonodavstva i dalje unapređenje sprovođenja prava intelektualne svojine. U pregovaračkom procesu insistiraće se na primeni propisa u cilju zaštite od proizvoda koji potencijalno mogu biti krivotvoreni, a samim tim i veoma opasni po ljudsko zdravlje. Na primer, ako se zna da proizvodnja i distribucija falsifikovanih lekova donosi veći profit nego trgovina drogom, onda je jasno zbog čega sve evropske države, pa i naša, sve više pažnje poklanjaju ovom problemu. Kako su sofisticirani falsifikatori sve veštiji u izradi proizvoda koje je teško razlikovati od originalnih, želeći da budemo što efikasniji, mi u saradnji sa nosiocima prava i drugim državnim institucijama, organizujemo kontinuirane obuke i seminare posvećene pre svega identifikaciji krivotvorenih proizvoda. Na takvim obukama se ukazuje na elemente karakteristične za etikete, pakovanja, materijale, natpise i kanale distribucije originalnih i falsifikovanih proizvoda različitih brendova i slično, objašnjava Stojčević. 

(Opširnije u našem štampanom izdanju)

Grupa za odnose sa javnošću Uprave carine Republike Srbije