Društvo


Stariji i od
Albanaca i Amerikanaca

Pećka patrijaršija sagrađena 242 godine pre otkrića Amerike i 537 godina pre američke nezavisnosti. Dušanov zakonik donet 143 godine pre otkrića i 438 godina pre američke nezavisnosti! U prvom turskom popisu 1455. godine samo 46 arbanaških domaćinstava
03 kosovo