Feljton


Kako smo stradali
i preživeli ?

Od ovog broja počinjemo da objavljujemo odlomke iz knjige “Smilje i sumpor: dva vojnička dnevnika 1016 – 1919” sa sećanjima dva golobrada mladića Dragoljuba Rankovića i Milutina Ristića, učesnika Prvog svetskog rata i proboja Solunskog fronta, koja su oni zapisivali pod granatama, u rovovima ali i nakon što se rat završio za većinu, ali ne i za njih oboje. Za početak, reč smo dali priređivačima ovog uzbudljivog svedočanstva Dunji Dušanić i Danilu Šarencu da nam kažu kako su došli do beležaka starih jedan vek
04 feljton