Kultura


Moć i
nemoć vladara

05 dusan miklja

Šta je u vlasti tako privlačno da se zbog nje žrtvuju mnogo veće vrednosti – spokojstvo, čast, ponekad i sam život? Šta je to u njoj što pobuđuje zavisnost jednaku zavisnosti od droge, pića ili kocke? Ne dajući analitičke odgovore već pričajući istinite priče – ma koliko se činilo da su one izmaštane – najnovija knjiga Dušana Miklje pod nazivom,,Hronika nastranosti” , pronicljivo  i uzbudljivo prikazuje sudbine predsednika, kraljeva, crkvenih velikodostojnika, sultana i revolucionara, premijera i ministara, samozvanih i izabranih, despota i demokrata – svih onih koji nisu prezali ni od čega da se dočepaju vlasti i održe se na njoj. Jezovita povorka opsednutih već je po sebi fascinantna, a prikazane nastranosti samo su okvir za uspostavljanje dubokih psiholoških, kulturoloških i antropoloških sagledavanja fenomena vlasti koja ovom knjigom izrastaju u čudesne literarne studije ljudske prirode.

Šta Vas je pobudilo da se poduhvatite pisanja o nastranosti vlasti ?

          -Temu o kojoj govorite nisam tražio, niti sam je nasumično izabrao. Ona se jednostavno nametnula zbog toga što živimo u sredini koja je prezasićena politikom. Moglo bi se čak reći da nas ona nepodnošljivo opterećuje. Više od toga da nam truje žvote. Nije, naravno, dobro što je ima previše ali je još veća nevolja što oni  koji se njome bave neposredno utiču na živote ljudi. Ma koliko se podanici migoljili, od vlasti uveliko zavisi njihova sudbina. Nije, prema tome, reč samo o mišljenju i ponašanju već i – u najdoslovnijem smislu te reči - o opstanku: moralnom, etičkom i ponekad i egzistencijalnom .

 Nema sumnje da je reč o veoma kompleksnoj temi koja  fenomenu vlasti prilazi takođe sa psiholoških i antropoloških stanovišta. Koliko je ona odraz uvida u dnevnu politiku, a koliko, opet, u politiku u istorijskom smislu? Kako ste, drugim rečima, pisali ovu knjigu?

           -Za ovu knjigu bi se moglo sa pravom reći da je pisana ali i neprestano dopisivana. U meri u kojoj se suočavamo sa novim nastranostima u svetu politike javljali su se motivi za nove priče koje se, eto, kako sam već primetio, dopisuju već četvrt veka. Otuda je svako izdanje ove knjige a bilo ih je već pet ( takođe na engleskom jeziku ) u stvari, novo delo sa ponekom od starih priča ali i sa više novih.

(Opširnije u našem štampanom izdanju)

 

Mila Milosavljević