POLITIKA


DOBRO DOŠLI
U MEDVEĐU

Lingvistika i geopolitika ...koja nije u ,,Istočnom Kosovu“ niti u nepostojećoj ,,Preševskoj dolini“
Medvedja1

Srbija spada u malobrojne zemlje čija se geografija smanjuje, a istorija povećava. Taj proces donosi ljudima niz praktičnih teškoća, ali nije bez posledica ni po naučne tokove. Kosmetska stvarnost, na primer, spojila je, bar metodološki, discipline koje popularni sudovi tretiraju kao razdvojene ili udaljene. Lingvistika i geopolitika, recimo, sreću se u prepletu dosad neviđenom na tako malom prostoru. Kosovo i Metohija su danas uzavrela sociolingvistička laboratorija u kojoj se mogu proveravati ključni stavovi o društvenoj stratifikaciji jezika, o značaju toponomastike za održavanje kolektivnog identiteta, o arbitrarnoj prirodi jezičkog znaka, itd.

Imena su i znakovi

            Na putu do Prištine, za koji pripreme moraju biti sveobuhvatnije nego za penjanje na Mont Everest, i dalje Kosovskim Pomoravljem do Bujanovca i Vranja, arbitrarna priroda jezičkog znaka ne iskazuje se uvek suptilno. Preimenovana sela na Kosovu i Metohiji, srušene crkve, opustele škole i unakaženi putokazi s retkim preostalim srpskim nazivima opominju da je lingvistika zaista postala jedna od najvažnijih nauka o čoveku.