POLITIKA


Problem nije
Rusija

Eu

Ovo je, u istorijskom smislu, najvažniji događaj za Srbiju od Drugog svetskog rata.

Da sada neka istraživačka agencija uradi anketu sa pitanjem ko je i kojim povodom ovo izrekao, broj onih koji bi znali odgovor sigurno bi bio bar tri puta manji od broja onih koji veruju da je Rusija najveći donator našoj zemlji u poslednjih šesnaest godina.

Elem, spomenutu rečenicu izgovorio je tadašnji premijer Ivica Dačić, ne tako davno,  20. januara 2014. godine  u Briselu povodom zvaničnog početka pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije (EU). U decembru sledeće godine EU je otvorila prva poglavlja u tim pregovorima, 32 (finansijska kontrola) i 35 (normalizacija odnosa Beograda i Prištine) i ona su i dalje otvorena. Od ukupno osam poglavlja, koliko je Srbiji pošlo za rukom da otvori, za šesnaest meseci dva su privremeno zatvorena: 25, koje se odnosi na nauku i istraživanje, i 26, koje pokriva obrazovanje i kulturu.  Uz poglavlja 32 i 35, otvorena su i poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava) i 24 (sloboda, pravda i sigurnost), poglavlje 20 koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku proizvodnju i  poglavlje 5 koje se bavi javnim nabavkama. Naravno, uvek može brže, bolje i jače, ali i ovakav tempo otvaranja poglavlja je sasvim solidan. Posebno ako se ima u vidu činjenica da je ceo proces pristupanja Brisel Srbiji tvrdo uslovio takozvanom normalizacijom odnosa sa Prištinom, a svima nam je jasno koliko je to mukotrpan i neizvestan posao.

M. STAMATOVIĆ