Viva


Rađanje je
suština života

- Ženi je dat potencijal da može da ima koliko god hoće dece, ukoliko pravilno koristi svoje jajne ćelije - tvrdi akademik prof. dr Nebojša Radunović. - Ali, ako dugo odlaže trudnoću, njeni jajnici dobijaju indirektnu poruku da nisu potrebni i polako se smežuravaju
Trudnica